Η Maresco LTD είναι ένας κορυφαίος και εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας και υποθαλάσσιας μηχανικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες της πολυεθνικής μας πελατείας, πραγματοποιώντας συναλλαγές μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας, και να παρέχουμε τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Η Maresco LTD προσπαθεί συνεχώς να δημιουργεί υγειείς και παραγωγικές σχέσεις με το πελατολόγιο μας. Είμαστε υπερήφανοι για την κατάρτιση και ποιότητα του προσωπικού και των υπηρεσιών μας. Με την υιοθέτηση μιας πρακτικής προσέγγισης για τη διαχείριση των πόρων και των υπηρεσιών μας, και με την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών κάθε πελάτη, μπορούμε και διασφαλίζουμε την καταλληλότερη χρήση της τεχνολογίας και των μεθόδων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο εκάστοτε πελάτης μας.