Η ΜΑΡΕΣΚΟ ​​ιδρύθηκε το 1984 από τον Δρ. Λουκά Καλούμενο Φυσικό Ωκεανογράφο και από τότε μέχρι και σήμερα παρέχει στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε θαλάσσια ερευνητικά προγράμματα, σε εργασίες υδάτινου  και παράκτιου πεδίου, καθώς επίσης προμηθεύει προϊόντα και εργαστηριακό εξοπλισμό για την έρευνα και την χαρτογράφηση του υδάτινου περιβάλλοντος. Η ΜΑΡΕΣΚΟ ​​έχει μια μακρά ιστορία στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας και της τεχνολογίας. Η εταιρία είναι από τις πρωτοπόρες στο χώρο και έχει προμηθεύσει το ελληνικό δημόσιο (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) με το μοναδικό στην Ελλάδα επανδρωμένο ερευνητικό βαθυσκάφος ΘΕΤΙΣ καθώς και με πωλήσεις ρομποτικών υποβρυχίων οχημάτων.

Τον Νοέμβριο του 2010, η ΜΑΡΕΣΚΟ ​​αναβαθμίστηκε σε ΜΑΡΕΣΚΟ ​​Ε.Π.Ε. υπό τη διεύθυνση του Πλοιάρχου εα ΠΝ Σπύρου Βολονάκη, Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, YΔρ, MEng, CEng, CMarEng και με την συνεχή υποστήριξη, σε ρόλο συμβούλου του ιδρυτή της, η ΜΑΡΕΣΚΟ ΕΠΕ συνεχίζει αδιάλειπτα εδώ και 35 χρόνια,  να παρέχει τα υψηλά πρότυπα των υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η ΜΑΡΕΣΚΟ Ε.Π.Ε. απασχολεί μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών που περιλαμβάνουν ωκεανογράφους, μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ηλεκτρονικούς και συμβούλους με ευρεία ναυτική εμπειρία, καθώς και πιστοποιημένους χειριστές και τεχνικούς για επανδρωμένα υποβρύχια και χειριστές, επόπτες και τεχνικούς ρομποτικών υποβρυχίων (ROVs).

Οι άνθρωποί μας προέρχονται από διάφορα επιστημονικά πεδία και στην πλειοψηφία τους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να παρέχουμε εγγυημένα, κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών με διεπιστημονική προσέγγιση που σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστά όχι απλά προμηθευτές αλλά συμβούλους και συνεργάτες.

Η ποικιλομορφία της εμπειρίας μας, η μακρόχρονη εμπειρία μας και η ισχυρή αίσθηση της παροχής καλών υπηρεσιών, μας έχουν τοποθετηθεί σε ηγετική θέση στην οποία βρισκόμαστε μέχρι και σήμερα.